Volg Vitaliteitsnetwerk Nederland

Bewuste keuzes maken voor jezelf en je omgeving.

‘Voor mij gaat vitaliteit over het maken van bewuste keuzes die mij en mijn omgeving goed doen.’ Het zijn de woorden van Alexander Stolze, Head of Vitality Benelux bij ING. Zijn missie: een optimale en veilige werkomgeving creëren voor 28.000 ING’ers in Nederland, België en Luxemburg. Alexander deelt zijn ervaring als ‘vitale werkgever’ aan de hand van 5 uitspraken.

De gezondere keuze is bij ons de makkelijkste

‘Vitaliteit en ING horen bij elkaar. Al in 1956 bood ING zijn werknemers een ‘workout’ op de werkvloer. Anno 2021 zijn vitaliteit en welzijn verankerd in ons bedrijfsmodel: in onze cultuur, strategie, leiderschap en werkomgeving. Ook onze nieuwe CAO is erop ingesteld. Het welzijn van onze medewerkers heeft er een prominente plek gekregen. Vitaliteit (vitality) gaat bij ING om ‘the energy to perform’, welzijn (wellbeing) om ‘the ability to live a good life’.

We bieden onze medewerkers veel gezonde keuzes en we werken vraag gedreven daarin. Bij ING staan we voor ‘Do your thing’. Vrijheid is voor ons net zo belangrijk als voor ONVZ. Iedere medewerker ontvangt elke vijf jaar een budget van 1.600 euro voor het inrichten van een gezonde werkplek. Daar kunnen zij bijvoorbeeld een bureau mee aanschaffen, standaard een zit/sta bureau. Het is zomaar een voorbeeld van een gezondere keuze waarmee we het onze medewerkers gemakkelijk maken. ’

Werkgevers hebben een rol als voortrekker als het gaat om vitaliteit

‘Het is een mooie ontwikkeling dat steeds meer werkgevers in Nederland zich bewust zijn van hun rol als voortrekker als het gaat om vitaliteit. Niet alleen door aan de slag te gaan met de gezonde populatie. Maar juist ook door stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld omgaat met chronische klachten. Zo zorgen we voor een verhoogd bewustzijn voor preventie aan de ene kant en aandacht voor curatie aan de andere kant.

We kunnen werknemers daarmee handvatten geven om met hun eigen vitaliteit en welzijn aan de slag te gaan. Momenteel maakt 5% tot 10% van onze medewerkers gebruik van individuele coaching en team coaching, zijn er ruim 8.000 accounts aangemaakt voor ons vitaliteitsplatform ‘My vitality’. En er zijn maandelijks meer dan  3.000 collega’s te vinden op ons ‘Gezond Thuiswerken Platform’, met tips, advies en bijvoorbeeld ook live online workout-sessies.

Het is mijn wens dat onze medewerkers ook mensen in hun directe omgeving ‘aansteken’ als het gaat om het maken van andere keuzes. Om een concreet voorbeeld te noemen: we zijn bezig om van ING een rookvrij bedrijf te maken Vanaf januari 2022 is onze hoofdkantoor geheel rookvrij. We bieden onze medewerkers, én hun partners, daarom cursussen aan om te stoppen met roken. Nog een voorbeeld: je kunt als onderdeel van ‘My vitality’ ING sportkleding bestellen. Deelt iemand zijn sportieve prestaties via social media, dan hopen we dat andere collega’s denken: dat ziet er leuk uit , dat wil ik ook.’

Er zijn genoeg budget-neutrale interventies

‘Niet alle werkgevers beschikken over een uitgebreid budget voor vitaliteit en welzijn. Gelukkig zijn er genoeg budget-neutrale interventies te bedenken. Geen geld is dus geen excuus om het niet te doen. Een paar voorbeelden? Een gezond kerstgeschenk, gezondere keuzes in het bedrijfsrestaurant, een rondje lopen met collega’s in plaats van aan een vergadertafel zitten. Maar denk ook aan het bespreken van pauzegedrag of afspraken maken over overwerken. Want voldoende herstel is nodig om te kunnen presteren. En tot slot: bied werknemers een gezondheidscheck aan. Binnen ING meten we bijvoorbeeld jaarlijks onze Wellbeing Quotient. Deze vragenlijst geeft op persoons- en team niveau veel nuttige input over stress, hoe mensen werkdruk ervaren enzovoort. Het is een concrete aanleiding voor mensen om gericht met hun wellbeing aan de slag te gaan. Als onderdeel van de nieuwe CAO breiden we dit in 2022 uit met een fysieke test.

In mijn ogen is het vooral belangrijk dat werkgevers hun medewerkers helpen bewuste keuzes maken. En dat die keuzes aansluiten bij ieders persoonlijke ‘purpose’ (missie)’.

Investeren in vitaliteit geeft niet per definitie minder verzuim

‘Vitaliteit gaat om duurzame inzetbaarheid. Dat is iets anders dan zorgen voor minder verzuim. Het ziekteverzuim bij ING Nederland is op het laagste niveau ooit. Investeren in vitaliteit doen we niet om die paar procent ziekteverzuim te voorkomen. Ook ING’ers kunnen gewoon ziek worden of een been breken. Met het vitaliteitsbeleid richten we ons juist op de resterende 97-98% van de medewerkers. Want er is ook verzuim wat te vermijden is door verbetering van leefstijl. Daar zit de winst.’

Het belang van een goede zorgverzekering

‘We leven in ongekende tijden waarin goede zorg niet meer vanzelfsprekend is. Ook als werkgever ervaren wij de gevolgen daarvan. We zien bijvoorbeeld meer medewerkers met burn-out signalen dan voor Covid-19. Juist nu is het prettig dat onze medewerkers een kwalitatief goede zorgverzekering kunnen afsluiten. Met extra’s, zoals meer fysiotherapie en toegang tot de mantelzorgdesk. Bij ONVZ zijn onze medewerkers in goede handen wat dat betreft.’

 

Deze blog is geschreven door ONVZ naar aanleiding van ons symposium ‘Succes met je Stress!’. Kijk HIER dat symposium terug. Alexander Stolze is te horen vanaf 02:05:18.