Volg Vitaliteitsnetwerk Nederland

Onafhankelijk ontmoetingsplatform

Vitaliteitsnetwerk Nederland is een onafhankelijk ontmoetingsplatform voor voorlopers, koplopers en versnellers van vitaliteit in Nederland. Wij zijn er voor werkgevers waarvan de directie erkent dat vitale en gezonde medewerkers positief bijdragen aan een hogere productiviteit en een lager verzuim.

Onze coalitiepartners, leden, kennispartners en supporting partners hebben de gemeenschappelijke ambitie om naar voorbeeld van de vier Blue Zones in de wereld, blue businesses te creëren waar gezonde en vitale, werkende Nederlanders niet alleen langer, maar ook meer werkplezier en werkvermogen genereren. Hiervoor doen we een beroep op de collectieve denk- en slagkracht van de driehoek van overheid (beleid), wetenschap (kennis) en werkgevers (praktijk). En zijn we op weg om 150+ coalitiepartners (werkgevers) samen te brengen binnen 12 coalitiecirkels van 15 coalitiepartners die in gezamenlijkheid en vanuit de complexiteit en uniciteit van hun sector stap voor stap willen bewegen naar blue businesses met vitale en gezonde, werkende Nederlanders.

Coalitiepartners

Een coalitiepartner is een werkgever die het belang van gezonde en vitale medewerkers erkent en deel wil uitmaken van een netwerk van organisaties die voorloper, koploper en versneller van vitaliteit WILLEN zijn. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor twee medewerkers van een organisatie - een executive lid (directie) dat vitaliteit binnen de organisatie agendeert en financieel en beleidsmatig ondersteunt en een HR-manager of Vitaliteitsmanager die verantwoordelijk is voor de planning, uitvoering en borging van het vitaliteitsbeleid. De investering voor een coalitiepartnerschap voor twee personen bedraagt € 3.000 excl. BTW per jaar voor een periode van 3 jaar.

Kennispartners

Een kennispartner is een wetenschappelijke organisatie, universiteit, onderzoeks-, of expertisecentrum die bereid is om expertise in te brengen en te delen op het gebied van een gezonde leefstijl, preventie en vitaliteit bij het van het creëren van blue businesses. Een kennispartner heeft een bewezen track record van sociale en/of technologische interventies op dit gebied. De organisatie is bereid om zich voor minimaal 3 jaar te verbinden aan het netwerk en om gezamenlijk onderzoek te doen naar interventies die bijdragen aan de doelstellingen van het het netwerk.

Supporting partners

Een supporting partner is een werkgeversvereniging, gezondheidsinstituut of andere organisatie die bereid is producten, diensten, locaties, catering en/of personele ondersteuning in te zetten om de ideologische doelstellingen van het netwerk te ondersteunen en waarde toe te voegen voor de leden, waardoor het mogelijk wordt inspirerende symposia en Deepdives te organiseren. De bijdrage en investering kan bestaan uit een geldelijke bijdrage in combinatie met een barter. De minimale duur van de overeenkomst is drie jaar.

Coalitie-, kennis- en supporting partners

Meer weten? Neem gerust contact op.

Het eenvoudigste is om ons even te mailen voor een afspraak.
We reageren dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee werkdagen.