Volg Vitaliteitsnetwerk Nederland

Onafhankelijk ontmoetingsplatform

Vitaliteitsnetwerk Nederland is een onafhankelijk ontmoetingsplatform voor voorlopers, koplopers en versnellers van vitaliteit in Nederland. Wij zijn er voor werkgevers waarvan de directie erkent dat vitale en gezonde medewerkers positief bijdragen aan een hogere productiviteit en een lager verzuim.

Onze coalitiepartners, leden, kennispartners en supporting partners hebben de gemeenschappelijke ambitie om naar voorbeeld van de vier Blue Zones in de wereld, blue businesses te creëren waar gezonde en vitale, werkende Nederlanders niet alleen langer, maar ook meer werkplezier en werkvermogen genereren. Hiervoor doen we een beroep op de collectieve denk- en slagkracht van de driehoek van overheid (beleid), wetenschap (kennis) en werkgevers (praktijk). En zijn we op weg om 252 coalitiepartners samen te brengen binnen 18 coalitiecirkels van 14 coalitiepartners die in gezamenlijkheid en vanuit de complexiteit en uniciteit van hun sector stap voor stap willen bewegen naar blue businesses met vitale en gezonde, werkende Nederlanders.

Coalitiepartners

Een coalitiepartnerschap is persoonsgebonden en wordt aangegaan voor twee medewerkers van een organisatie - een executive lid (directie) dat vitaliteit binnen de organisatie strategisch agendeert en financieel en beleidsmatig ondersteunt en een topkader lid (HR-manager of Vitaliteitsmanager) die verantwoordelijk is voor de planning, uitvoering en borging van het vitaliteitsbeleid.

De investering voor een coalitiepartnerschap voor twee personen bedraagt € 3.000 excl. BTW per jaar voor een periode van 3 jaar.

Kennispartners

Een kennispartnerschap is persoonsgebonden en wordt aangegaan voor twee medewerkers van een kennisorganisatie. De kennispartner is bereid om kennis en expertise in te brengen en te delen op gebied van het creëren van blue businesses en vitaliteit. Daarnaast heeft een kennispartner een bewezen track record van sociale en/of technologische interventies op dit gebied.

De investering voor een kennispartnerschap voor twee personen bedraagt € 5.000 excl. BTW per jaar voor een periode van 3 jaar.

Supporting partners

Een supporting partnerschap is niet persoonsgebonden en wordt aangegaan voor maximaal vier medewerkers van een organisatie. De supporting partner is bereid om producten en diensten te barteren waarmee symposia en deep dives mogelijk kunnen worden gemaakt in termen van locaties, producten, catering en/of personele ondersteuning.

De investering voor een kennispartnerschap voor twee personen bedraagt € 10.000 excl. BTW per jaar voor een periode van 3 jaar.

Vitaliteitsnetwerk Nederland kent geen winstoogmerk en wendt inkomsten aan voor het creëren van blue businesses met haar partners. Gelden wordt ingezet om te informeren, inspireren, innoveren, identificeren, interveniëren en internaliseren.

Coalitie-, kennis- en supporting partners

Meer weten? Neem gerust contact op.

Het eenvoudigste is om ons even te mailen voor een afspraak.
We reageren dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee werkdagen.