Volg Vitaliteitsnetwerk Nederland

In gesprek met … Ruud Visser

Ruud Visser is Manager Talent & Organisatie bij coalitiepartner ORO en we gingen met hem in gesprek over zingeving.

Zingeving. ‘Hetgeen waar ik elke dag mijn bed voor uit kom’, aldus Ruud. ‘Voor mij gaat dat om verbinding en ontwikkeling. En door medewerkers en organisaties hierin verder te helpen iets toevoegen aan de samenleving’.

Groeien van Geluk, het hoger doel van ORO, lijkt Ruud op het lijf geschreven. Binnen de diensten van ORO gaat het allang niet meer om het leveren van de beste zorg. ‘Het gaat erom dat we er zijn voor de kwetsbare mensen in onze samenleving. Wij willen ook hen gelukkig maken, en groei is daarvoor essentieel. Die beste zorg is dan slechts een onderdeel’. De kwetsbare mensen in onze samenleving kun je niet beter maken. Maar je kunt ze wel ondersteunen in en helpen naar een gelukkig leven.

‘In het zorglandschap zijn we daarmee een vreemde eend in de bijt en worden we vaak niet begrepen. De zorg is op dit moment namelijk behoorlijk rigide ingericht – voor elke doelgroep voor elke probleem is een apart loket en specifiek budget. Terwijl het enige dat wij willen is gewoon iedereen gelukkig maken’.

In het begin was dit hogere doel vooral gericht op de cliënten en klanten van ORO. Tot zij op een gegeven moment door kregen dat exact dezelfde principes toe te passen zijn op hun medewerkers. ‘Geluk is in the end één en hetzelfde concept: voor cliënten, voor klanten én voor medewerkers. De medewerkers omarmden het thema al, zij gaven de boodschappen immers al door aan hun cliënten en klanten. Nu was het aan ons de taak om de medewerkers diezelfde boodschappen ook met regelmaat op zichzelf toe te laten passen’.

Een hoger doel als groeien van geluk, of überhaupt een hoger doel, is dat iets dat door Corona onder druk komt te staan? ‘Corona heeft het ons absoluut niet makkelijker gemaakt’, vertelt Ruud. ‘Het doet wat met je als persoon, en dan heb je ook nog je zorgprofessie. Voor de een is daar makkelijker mee om te gaan dan de ander. Ik denk dat we vooral met zijn allen hebben geleerd dat ook de kleine dingen, en de dingen die er al waren, dat die ook benoemd en beloond mogen worden. Dat we die niet zo vanzelfsprekend moeten achten’.

Dat het die kleine dingen zijn die ertoe doen blijkt ook uit de antwoorden die medewerkers geven op de vraag van Ruud waar voor hen nou geluk in zit. ‘De medewerkers zijn gevoelig voor complimenten. En het samen doen – de verbinding. Ze willen er heel graag toe doen bij de cliënten en hun collega’s. En af en toe een schouderklopje en een bloemetje ontvangen van de manager. We realiseren het ons soms niet. Maar het is echt zo simpel’. Zo gaan je medewerkers groeien van geluk!

Het hebben van een groter doel is mooi. Maar hoe het zich vervolgens vertaald naar de werkvloer is essentieel. Het gaat immer allemaal om de acties in de context van het individu. Of die acties dat groter doel wel ondersteunen. ‘Daarvoor moeten de medewerkers tevreden zijn. Wat zeker in het begin van het doorvoeren van dit hoger doel niet altijd even makkelijk ging. De zorgprofessional kiest voor zorg. Het is zorg dat hem of haar in het DNA zit. Terwijl ons hoger doel inzet op geluk – ook al wil cliënt A hele dagen tv kijken en patat eten. Daardoor hebben we in de beginfase van redelijk wat medewerkers afscheid moeten nemen’. De medewerkers die bleven, en uiteraard de nieuw aangeworven medewerkers, hebben we stap voor stap opgeleid en begeleid – en begeleiden we nog steeds – in het centraal zetten van geluk. En hun cliënten en klanten te helpen in hun groei. Waar tot zover de medewerkers uiterst tevreden mee zijn.

‘Daarnaast zijn we inmiddels bezig hetzelfde programma te vertalen naar de context van de medewerker. Waardoor wij, als Team Human Resources, nu ook meer support gericht zijn gaan werken. Daarmee hopen we dat de medewerkers dus eigenlijk alleen nog maar in de spiegel gaan kijken. En dat wij zij doen voor hun cliënten en klanten op zichzelf toepassen’.

Hoe dat eruit ziet? Gesprek lijkt het sleutelwoord! ‘De verantwoordelijkheid van geluk ligt in de basis bij het individu. Het individu kan daar slechts in ondersteund worden. En om dat zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk op de hoogte te zijn van de behoeften. Onze medewerkers doen dat bij hun cliënten en bij hun collega’s zo. Wij doen dat bij onze medewerkers zo. Uiteraard aan ons de extra taak om dat voor onze medewerker naar hun cliënten en bij hun collega’s te faciliteren. Op alle vlakken stimuleren, faciliteren en ondersteunen wij het gesprek. Ook als die soms moeilijk zijn. Zo hebben wij een werkplaats, organiseren wij schuurgesprekken en is een beoordeling meer een geluksgesprek’.

‘Daarnaast speelt, en ik benoemde het net al kort even, eigenaarschap een grote rol. Het pakken van eigen regie door de medewerkers is een knop die je als organisatie aan moet proberen te jagen. Overigens een knop die ik verdomd lastig te vinden vind. Mocht iemand daarvoor de gouden tip hebben?!’

Nog een laatste vraag. Het hebben van een hoger doel: een noodzaak of leuk voor erbij? ‘In mijn optiek een absolute noodzaak!’, zegt Ruud overtuigd. ‘Purpose verbindt. En purpose geeft richting. Mits je 1) zorgt dat de verbinding blijft en richting helder is en 2) alles dat je doet en alle instrumenten die je gebruikt erop aan laat sluiten.

‘Daardoor hebben wij over vijf jaar heel gelukkige cliënten en klanten. Die zo gelukkig kunnen zijn in hun dagelijks leven, omdat ze geholpen worden super gelukkige medewerkers. Wat op haar beurt weer leidt tot een heel gezonde en duurzame organisatie. Ik geloof er namelijk heilig in dat als je zelf lekker in je flow zit, je gegarandeerd een bijdrage levert aan je omgeving. Die energie straalt af op iedereen en alles om je heen’.