Volg Vitaliteitsnetwerk Nederland

Het AMO model voor hybride leidinggeven

Hybride werken wordt inmiddels als dé oplossing gezien voor vitaliteit op de werkvloer. Mits de leidinggevende het juist aanpakt. Eva Knies is professor in Strategic Human Resource Management aan de Universiteit van Utrecht en kennisexpert  voor het Vitaliteitsnetwerk Nederland. Ze vertelt in dit artikel over strategisch hybride werken, vat onderzoeksresultaten samen, bespreekt de voordelen en de nadelen en neemt je mee door het AMO model voor succesvol leidinggeven in een hybride werkomgeving.

De voordelen

De voordelen van thuis werken zijn legio. Voor zowel de medewerker, de organisatie als de maatschappij. Voor de medewerker draagt (de mogelijkheid tot) thuis werken bij aan hogere arbeidstevredenheid en lagere stressniveaus. Dat grotendeels verklaard wordt door meer autonomie. Omdat ze zowel fysiek als mentaal op afstand zijn en mede daardoor meer flexibel kunnen zijn in het werk. Je kan nog eens de loodgieter ontvangen of de kinderen naar school brengen.

Voor organisaties biedt thuis werken verbeterde prestaties en productiviteit, omdat wordt bevonden dat de omstandigheden voor concentratie beter zijn. Daarnaast leidt het ook tot hogere commitment en lagere vertrekintentie. Vanuit het idee dat de werkgever investeert en faciliteert in een betere werk-privé balans zijn de werknemers sneller geneigd loyaal te zijn aan de organisatie. En ook wat terug te doen voor de organisatie.

De maatschappelijke voordelen zitten vooral in de uitstoot van CO2, door de vermindering van transport en file.

De nadelen

Na de voordelen zou je denken: ‘waarom niet?’. Maar uit onderzoek weten we ook dat er risico’s verbonden zijn aan thuis werken. Zoals de innovatiecapaciteit die onder druk staat. Omdat je elkaar minder vaak (spontaan) treft, kan innovatie lastiger van de grond komen. Ook zijn er risico’s op het gebied van welzijn. Door het thuis werken kunnen medewerkers in sociaal isolement raken, eenzaamheid voelen en telepressure ervaren. Ten slotte zit er optimum aan thuis werken. Meer is niet beter in dit geval – zoals we wel hebben gedaan tijdens de corona pandemie.

Overigens zijn deze risico’s niet universeel. Ze hangen af van het type organisatie, het type medewerker en het type werk.

Dan nu.

[VISUAL MODEL]

Hoe kun je hybride werken strategisch inrichten?

Door te beginnen met de stip op de horizon. Wat zijn de doelen die je nastreeft op zowel het niveau van de medewerker, de organisatie als de maatschappij? Dus waar moet het hybride werken een bijdrage aan leveren?

Een stap terug in het AMO model vind je professioneel gedragen van medewerkers. Wat cruciaal is voor het realiseren van die doelen. Neem bijvoorbeeld een organisatiedoel als ‘hoge kwaliteit dienstverlening’. Dan is het gedrag van medewerkers van cruciaal belang om dat te realiseren. Maar dit is ook de plek waar hybride werken zou moeten komen te staan. Hoe kan dat op alle fronten het behalen van doelen mogelijk maken.

Weer een stap terug vind je het daadwerkelijke AMO model. Dat zegt dat presentaties van medewerkers, of in dit geval het hybride werken, afhankelijk is van:

  • Abilities. Hun bekwaamheden, oftewel of ze kunnen presenteren. Kun je je werk uitvoeren? Kun je omgaan met de systemen?
  • Motivation. De motivatie, oftewel of ze willen presteren. Wil je hybride werken? En waar heb je behoefte aan?
  • Opportunities. De randvoorwaarden om de eerdere twee in praktijk te brengen. Leent de werkcontext zich ervoor? Voel  je autonomie om in te richten, heb je steun, is alles geregeld?

Hoe richt je dan je HR beleid en het leiderschap in?

Wat betreft Eva moet dat gericht zijn op de ondersteuning van die Abilities, Motivation en Opportunities.

Denk daarbij aan de afspraken die je maakt met de medewerkers. Niet meer sturen op aanwezigheid, maar sturen op output. Of hoe spreek je elkaar aan op gedrag? En hoe kun je als leidinggevende een veilige omgeving creëren om dat te faciliteren.

 

Dit model laat zien hoe je als organisatie op een strategische manier hybride werken kan vormgeven.Medewerkers kan faciliteren en ondersteunen daarin. Zodat je op een hybride manier kan bijdragen aan het welzijn van medewerker, organisatie, organisatie.