Volg Vitaliteitsnetwerk Nederland

In gesprek met… Paul Stevens

Paul Stevens is manager P&O bij Menzis. We gingen met hem in gesprek over sociale cohesie.

Of sociale cohesie belangrijk is? Sociale cohesie wordt alleen maar belangrijker. Met de term zelf heb ik eigenlijk niet zoveel. Zo theoretisch. Het gaat wat mij betreft om betrokkenheid en een gevoel van verbondenheid. Daar heeft ieder mens behoefte aan.

In onze missie is cohesie verweven. Onderdeel van onze missie is het versterken van de leefkracht van ieder mens. Leefkracht bestaat uit verschillende onderdelen; meer bewegen, gezonde voeding, ontspannen maar ook uit ‘meedoen’. Doe jij mee in de maatschappij en als je werkt: doe je mee in je organisatie, in je team, weet je wat er speelt, heb je het gevoel ‘dit is mijn bedrijf’. Weet jij in dat radarwerk waar jij aan bijdraagt? Dat is enorm belangrijk. Daar doen we veel aan.

Cohesie binnen organisaties op drie niveaus
Alles wat wij doen is mensenwerk. Het zijn de mensen die het werk doen. Zij hebben behoefte aan betrokkenheid bij het werk dat ze doen maar ook bij hun collega’s en organisatie. Op de volgende niveaus is het wat mij betreft van belang om aan cohesie te werken:

  • Ik en mijn werk
  • Ik en mijn team en mijn collega’s
  • Ik en mijn organisatie

Uitdaging van tijd- en plaatsonafhankelijk werken
Door het tijd- en plaatsonafhankelijk werken is het meer dan voorheen nodig om aandacht te hebben voor sociale cohesie. In het verleden kwam je collega’s ongepland tegen en kon je voortborduren op eerdere gesprekken. Je hoefde de ontmoeting niet te organiseren en te plannen. Het is een taak van de organisatie om de communicatielijnen maximaal open te zetten en zo transparant mogelijk te zijn. Het kan stil en eenzaam zijn om thuis te werken. We zijn ook even bang geweest dat de verbondenheid met de organisatie zou afvlakken. Terwijl wij het moeten hebben van de drive van mensen om de verbinding te zoeken, om heel goed samen te werken. Want daar zit je klant op te wachten. Je kunt leuke initiatieven hebben vanuit een afdeling. Maar als je dat op een eilandje doet, werkt dat niet, heeft het onvoldoende waarde.

Is het gelukt om die verbinding te houden? Ja, ik denk dat we dat tot nu toe redelijk goed hebben gedaan. We hebben er veel energie in gestoken. We meten regelmatig via medewerkers tevredenheidsonderzoeken en doen daarnaast speciale ‘covid’-metingen. Medewerkers vinden het zeker geen onwerkbare situatie, er worden veel voordelen ervaren die we willen vasthouden. Gelukkig.

Er is een belangrijke rol voor leidinggevenden weggelegd. Zij moeten goed weten wat mensen beweegt, of ze bijvoorbeeld moeite hebben met hun werk-/privébalans of dat ze misschien te veel werken. Je kunt er niet op vertrouwen dat het wel goed gaat als je niets hoort. Wat ik leuk vind om te merken is dat er, zonder dit te regisseren, nieuwe ontmoetingsvormen binnen teams zijn ontstaan.

Er zijn veel initiatieven waarbij medewerkers elkaar stimuleren en goede voorbeelden geven. We hebben bijvoorbeeld verschillende beweeggroepen, zoals de Wandelmenzen, Fietsmenzen, Menzrunners en er worden onderling (online) kookworkshops georganiseerd. Er is behoefte om elkaar te ontmoeten op leefkrachtthema’s. Onze leefkrachtambassadeurs verschijnen regelmatig in online vergaderingen om de deelnemers te laten bewegen. Het stimuleert als je dat met elkaar doet.

Verbondenheid met de organisatie
Grote uitdaging die er is en blijft: hoe houd je verbondenheid met de organisatie waarin je je beweegt. Daarin is communicatie, misschien voor je gevoel overdreven communicatie, echt noodzaak. Om een voorbeeld te noemen; voorheen organiseerden we een paar keer per jaar grote medewerkersbijeenkomsten op locatie waarbij de directie vertelde wat er speelde. Er was nauwelijks interactie mogelijk. Nu organiseren we maandelijks online ontmoetingssessie met de directie van een half uur waar iedereen zich via Teams voor kan aanmelden. Deze bijeenkomsten hebben een veel groter bereik. En er is veel meer interactie via de chatmogelijkheid. Als directie krijgen we zo ook een goed beeld van de vragen die er leven.

De vernieuwde kantoorfunctie
Als het straks weer mogelijk is om op kantoor te werken, zorgen we ervoor dat de identiteit en de missie van Menzis daar duidelijk naar voren komen. Onderlinge samenhang en samenwerking willen we stimuleren. Het lijkt misschien plat en simpel geredeneerd, maar we geloven dat het van betekenis is dat wanneer je het pand inloopt, je het Menzis-gevoel krijgt. Het ontmoeten en elkaar inspireren wordt de vernieuwde functie van kantoor.

Nummer 1 uitdaging
Sociale cohesie is wat mij betreft de nummer 1 uitdaging van de nabije toekomst. Onderschat het niet. Ook als je zelf denkt dat je het een heel eind redt. Ieder mens heeft behoefte aan cohesie. Ook binnen de organisatie, want als cohesie ontbreekt dan valt groei en ontwikkeling op een gegeven moment stil. Je moet de beweging houden, blijven communiceren over de koers, mensen betrekken en uitdagen eraan bij te dragen. Als je de purpose niet meer kent, kun je allerlei goede dingen doen maar dan word je een ongeleide organisatie waar eenzaamheid kan toeslaan. De vernieuwde kantoorfunctie is voor iedereen een onbekende situatie. Voor organisaties kan dit een uitdaging zijn. In deze tijden mag je experimenteren. Word niet onrustig als iets niet werkt, probeer dan gewoon weer iets nieuws. Blijf ervaringen uitwisselen en interactie stimuleren.