Volg Vitaliteitsnetwerk Nederland

‘Gefeliciteerd, u houdt het al 700 dagen vol!’

Nu de feestdagen (gevoelsmatig) alweer mijlenver achter ons liggen, lijkt er ten opzichte van de vorige jaren weinig veranderd te zijn. Vanaf maandag twee januari stonden de eerste online meetings van 2022 al weer gepland. Veel mensen ervaren hierdoor een gevoel van onmacht, van controleverlies en mogelijk zelfs oplopende werkdruk en (thuis)werkstress. De lockdown tijdens de grauwe wintermaanden draagt daar ook niet aan bij. We voelen sociale en emotionele stress, omdat we onze dierbaren en collega’s nog steeds niet (of niet zo vaak) live kunnen zien als we zouden willen. Er is veel werkgerelateerde stress, we gunnen ons na twee jaar die ontspannen lunchwandeling niet meer en door corona-uitbraken zijn kinderen weer vaak thuis, wat zorgt voor veel ‘thuisstress’.

Positieve boodschap
Het is alweer zo’n 700 dagen geleden dat een groot deel van alle medewerkers vanuit huis ging werken, omdat Nederland vanaf 1 maart 2020 ‘tijdelijk’ op slot ging. Sinds de eerste lockdown zijn veel kantoren grotendeels fysiek dicht en doen we ons werk met de laptop aan de eettafel, een bureau op zolder of misschien zelfs op schoot. Sindsdien wisselen de versoepelingen en de verschillende maatregelen elkaar af. Met een beetje hoop keken we begin vorig jaar uit naar een beter 2021. Echter, eind 2021 ging Nederland weer ‘op slot’. Opnieuw maakten we ons zorgen. Misschien nog wel meer dan tijdens de eerste lockdown. Zorgen om ons eigen welzijn en dat van anderen, zorgen om baanbehoud, zorgen om de invulling van hoe wij het werk kunnen doen, zorgen om een goede ‘work-life-balance’ en ga zo maar door.

Draai de boodschap om
De coronacrisis heeft onze manier van werken en leven grondig veranderd, misschien zelfs wel voor altijd. Hoe draai je dit als werkgever om in een positieve boodschap? In plaats van aangeven dat we al bijna twee jaar in een negatieve spiraal zitten, zou de boodschap ook kunnen zijn: ‘Gefeliciteerd! We houden dit goed met elkaar vol!’ Sta er eens bij stil: wat hebben we al met elkaar bereikt? Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Hoe hebben we samen invulling gegeven aan wat er moest gebeuren? Sta stil bij de behaalde resultaten en geef elkaar ook erkenning voor het feit dat we dat gewoon maar ‘even’ gedaan hebben.

Werken aan vitale organisatie en medewerkers in 2022
De context van ons werk is sinds het begin van de coronacrisis veranderd en mensen werken meer online en op (grote) afstand van elkaar. De gesprekken met elkaar waren toen vooral gericht op: “Houd je het nog een beetje vol?” Waarbij werkgevers worstelden met vraagstukken: “Hoe zorg ik dat medewerkers niet omvallen?” Inmiddels zijn veel creatieve oplossingen bedacht van virtuele lunchwandelingen tot zoom-kantoorborrels. Veel werkgevers denken: “Dat heb ik goed gedaan”. Maar niets is minder waar. Oprechte aandacht blijft nodig bij het zoeken naar een nieuwe balans tussen werk en privé. Het wordt na twee jaar in deze crisis steeds belangrijker dat werkgevers signalen van medewerkers opvangen die duiden op stress, afnemende vitaliteit en verminderde veerkracht. Om te werken aan een veerkrachtige organisatie hebben werkgevers vitale en duurzaam inzetbare mensen nodig. Leidinggevenden dienen dus ook in 2022 goed in gesprek te blijven met hun medewerkers.

Hoe houdt u de mentale gezondheid op peil?
1. ‘Check’ regelmatig ‘in’. Een van de eerste waardevolle lessen sinds het begin van deze coronacrisis. Het is belangrijk dat managers regelmatig proactief contact onderhouden met medewerkers hoe het nu écht met hen gaat. Niet alleen hoe het werk verloopt, maar oprecht en informeel een gesprek voeren hoe zij het volhouden. In dit gesprek moet er ruimte zijn voor de medewerker om aan te geven welke worstelingen er zijn en wat er nodig is om verdere problemen (of uitval) te voorkomen.
2. Bepaal met elkaar wat de norm van ‘gezond werken’ is en draag dat ook uit. Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar. Managers geven niet alleen het goede voorbeeld, maar stimuleren hun medewerkers ook om zich te houden aan de norm. Of het nu gaat om bereikbaarheid buiten werktijden, lunchen tijdens een vergadering of achter het scherm of meer bewegen op de werkdag. Niemand vindt het erg om hard te werken. Als er maar voldoende ruimte is om aandacht te geven aan fysieke, mentale en sociale welzijn.
3. Communiceer verder hoe de zorgproviderboog eruit ziet en waar medewerkers nog zich kunnen melden als zij verdere ondersteuning of hulp zoeken rond mentale ondersteuning. Of het nu gaat om uitdagingen in de privé sfeer, burn-outpreventie, financiële ondersteuning of om concrete tips rond stresspreventie. Alleen zo grijpt u op tijd in en voorkomt u langdurige uitval.

Geef bewuste aandacht
Op 10 januari was het de ‘nationale-ruim-je-bureau-op-dag’. Even los van de schoonmaaktips, kunnen we ‘opruimen’ in een breder perspectief plaatsen en dit woord vervangen voor ‘aandacht’. Natuurlijk is het belangrijk om aandacht te geven aan een opgeruimde thuiswerkplek. Het zorgt voor overzicht, je kunt alles makkelijker vinden en het geeft niet zo’n chaotisch beeld. Opruimen gebruiken we vaak ook om nieuwe doelen te stellen en het oude achter ons te laten. In plaats van direct alles compleet anders te doen, helpt gerichte aandacht ons verder. Met meer aandacht voor een vitale levensstijl (fysiek, emotioneel, sociaal, financieel, professioneel), met meer aandacht werken aan energiegevers en minder aan energieverspillers, ben je meer gefocust op het bereiken van je doelen. Je hoeft niet meteen direct alles tot in perfectie te doen, zolang het maar met bewuste aandacht gaat.

Help elkaar en ga samen op zoek
Voor sommige mensen zal dit appeltje-eitje zijn, andere mensen zullen daar in geholpen willen worden. Managers en leiders kunnen daar hun rol in pakken. Stel open en gerichte vragen. Wees empathisch en ga met elkaar op zoek naar een verhoogd bewustzijn wat medewerkers nodig hebben. Kijk niet alleen maar naar gisteren en morgen, maar zorg dat er aandacht is voor ‘vandaag’. Wat heb je vandaag nodig? Er is namelijk een verandering (hybride werken) ingezet, die niet meer weggaat. Waarom zouden we dat niet gebruiken om met meer aandacht ons werk te doen?

 

Auteur:
Guillerm van der Lans is Health & Human Capital Consultant bij Aon’s Health Solutions.