Volg Vitaliteitsnetwerk Nederland

Goed in je vel, beter in je werk!

Dat ‘de juiste mindset’ in het leven van belang is en kan bijdragen aan succes, is algemeen bekend. Maar hoe creëer je dan die ‘juiste mindset’ en welke invloed heeft een organisatie zelf op de mindset van medewerkers?

Bewustwording van je mindset
Veel gebeurt onbewust; je gedachten, je gevoel en hoe zich dat vervolgens uit in gedrag. Daarom is het goed om je bewust te worden van, of inzicht te krijgen in je mindset en gedachten. En daarmee ook in welke effecten het heeft op je gevoel. Wat voelde je waardoor je je zo ging gedragen, wat waren overtuigingen die een rol speelden?
Regelmatig hoor je iemand zeggen ‘ik doe dit al zoveel jaar zo, dat ga je niet meer veranderen.’ En met deze mindset krijgen ze vaak nog gelijk ook!

In principe zijn we vanuit evolutie altijd gericht op ontwikkelen en groeien, maar je ziet bij veel mensen wanneer ze ouder worden, dat angsten deze ontwikkeling en groei in de weg gaan staan.
Een aantal voorbeelden van ‘uitgangspunten’ en woorden die helpend of belemmerend zijn voor ontwikkeling en groei staan hieronder:
Helpend                                           Belemmerend
Willen                                                  Moeten
Proces                                                 Resultaten
Groeien                                               Presteren
Vertrouwen                                       Angst
Flexibel/veranderbaar                 Fixed/vaststaand

Verandering begint bij zelfreflectie
Als je iets wilt veranderen, begint dat bij zelfreflectie. Bij bewustwording; ‘wie ben ik en hoe denk ik?’. Reflecteer eens op bovenstaande woorden. Welke zijn in jouw mindset leidend? Vanuit reflectie en bewustwording ontstaat beslisruimte, de mogelijkheid tot verandering en kun je keuzes maken. Tot slot is het van belang om verantwoordelijkheid te nemen voor je keuze én de consequenties ervan!

De invloed van de leidinggevende en werkgever op de mindset van medewerkers
Als werkgever heb je invloed op de mindset. Hoe is de cultuur? Ligt de focus op presteren of op groeien? Wordt er gewerkt vanuit vertrouwen of is er een angstcultuur?
Je kunt een cultuur creëren waarin mensen kunnen groeien in hun mindset. In het kort:
•  Focus op procesgericht werken.
•  Geef medewerkers eigen regie en verantwoordelijkheden.
•  Stel haalbare doelen (een te hoge lat demotiveert juist).
•  Sta open voor en stimuleer anders denken en kijken.
Een veelgestelde vraag is ‘Hoe herken ik signalen dat het minder goed gaat bij medewerkers’. Belangrijk is dat je in contact bent én blijft met je medewerkers. Ken je medewerkers en weet wat er speelt. Dan kun je ze een spiegel voorhouden om te werken aan een gezonde balans. Als je reageert op signalen, is het al rijkelijk laat. Hou daarbij ook in gedachten dat iedereen andere signalen afgeeft.
Forceren helpt niet. Onderzoek, experimenteer en durf eens anders te kijken!