Volg Vitaliteitsnetwerk Nederland

Hybride werken: probeer, ondervind, leer en stuur bij.

Hybride werken; drie jaar geleden zou het ondenkbaar zijn geweest dat zoveel medewerkers vanuit huis werken. Maar nu is duidelijk dat thuiswerken blijft. Corona heeft ‘het kantoor’ voorgoed veranderd. Digitaal, plaats- en tijdonafhankelijk werken zijn in sneltreinvaart omarmd. Bijna 80% van de medewerkers geeft aan één of meer dagen per week thuis te willen werken. Het werken op kantoor krijgt daardoor een andere functie. Maar hoe gaan we dat doen? Het zal een kwestie worden van proberen en ondervinden wat wel en niet werkt.

Fysieke ontmoeting belangrijk voor werkgeluk
Het welzijn van medewerkers is gestegen door een betere privé-werkbalans, maar aan de andere kant is de verbondenheid met collega’s wel verminderd. Het fysiek ontmoeten van collega’s heeft een positieve invloed op het werkgeluk. Veel medewerkers zijn dan ook blij dat ze weer een aantal dagen naar kantoor mogen.

Hybride werken stimuleren
Veel organisaties zijn van plan hybride werken door te zetten. De overheid stimuleert dit. Begin dit jaar introduceerde het kabinet een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal €2 per dag. Voor het inrichten van een thuiswerkplek mocht een werkgever al een onbelaste vergoeding geven. Eind vorig jaar startte het ministerie van Infrastructuur en Water een campagne ‘Hybride werken. Wat win jij er mee?’ De voordelen van hybride werken zijn voor iedereen anders. Eén ding is voor iedereen hetzelfde: we besparen er tijd mee. En het heeft invloed op het reisgedrag. Het zorgt voor een betere doorstroming op de weg en minder drukte in het openbaar vervoer. Bij het Ministerie van I&W is er vorig jaar, om dit te bevorderen, afgesproken dat er voor 10 en na 15 uur geen overleggen zijn waarvoor aanwezigheid op kantoor noodzakelijk is. Dit werkt niet voor iedereen. De werkelijkheid en menselijk gedrag blijken weerbarstig. Maar het is een van de voorbeelden van proberen en ondervinden wat wel of niet werkt.

Een aantal tips en aandachtspunten

 • Laat los wat was. De oude setting komt niet terug.
 • Denk na over de vraag; hoe creëer je de meeste toegevoegde waarde voor de klant, de organisatie en de medewerkers zelf? Het gaat over het werk dat je doet en eigenlijk maakt het niet meer uit waar je dat doet.
 • Creatieve samenwerking is lastiger als je vanuit huis werkt. Faciliteer ontmoeting en samenwerking op kantoor door ruimtes daarvoor maximaal in te richten.
 • Niet alle medewerkers kunnen op een prettige manier thuis werken. Creëer plekken waar die medewerkers individueel kunnen werken.
 • Van leidinggevenden worden andere competenties gevraagd. Maak gebruik van trainingen voor leidinggevenden.
 • Geef aandacht aan medewerkers, dit kun je nooit genoeg doen.
 • De afstand tot de organisatie wordt groter door het thuiswerken. Maak je organisatie, het verhaal van je organisatie, zichtbaar op kantoor om het gevoel te vergroten dat je werkt voor organisatie X.
 • Onderlinge verbinding bepaalt een groot deel van het werkplezier. Inventariseer waar behoefte aan is en maak samen een plan om dit vorm te geven.
 • Werk met een reserveringssysteem zodat ieder team of individu een werkplek kan reserveren en de bezetting goed wordt verdeeld over de week.
 • Maak afspraken over de duur van overleggen. Plan bijvoorbeeld op een thuiswerkdag geen afspraken van een half uur of uur in maar maak ze standaard 5 of 10 minuten korter zodat je tussen de afspraken door even tijd hebt om te schakelen of ‘de benen te strekken’.
 • Geef medewerkers de ruimte om te bewegen. Want zitten wordt ook wel ‘het nieuwe roken’ genoemd. Plan een overleg bijvoorbeeld wandelend in. Dat kan als je thuiswerkt én op een kantoordag.
 • Neem de tijd, probeer, leer van elkaar en ontdek wat wel en niet werkt!

 

Bron:

rijksoverheid.nl en eigen inzichten en ervaringen

 

Dit artikel is geschreven door strategisch partner Menzis.