Volg Vitaliteitsnetwerk Nederland

Hybride werken: Tijdens het opvouwen van de was, je email beantwoorden.

“Opzij, opzij, opzij,

maak plaats, maak plaats, maak plaats,

wij hebben ongelofelijke haast.

Opzij, opzij, opzij,

want wij zijn haast te laat,

wij hebben maar een paar minuten tijd.

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.

We kunnen nu niet langer, we kunnen nu niet langer blijven staan.”

Wie kent dit liedje van Herman van Veen niet? Hoewel het in 1979 werd uitgebracht, lijkt de tekst anno 2022 actueler dan ooit. Pre-corona hadden we het al heel druk met z’n allen: werken, actief in hobbyclubjes, social time, de kinderen aanmoedigen langs de lijn, zelf actief sporten, in verschillende commissies deelnemen etc. Sinds de wereld in een langdurige pandemie zit, is het er niet rustiger op geworden. Voor velen is de werkplek verplaatst van kantoor naar een rustig plekje ergens in huis of de keukentafel. Doordat reistijd grotendeels is komen te vervallen en veel van onze sociale verplichtingen tijdelijk on-hold staan, zou je kunnen denken dat we het daardoor rustiger hebben gekregen, maar schijnt bedriegt.

Deadlines en targets moesten uiteraard nog steeds gehaald worden. Daarbij kwam extra druk om de organisatie financieel gezond te houden, om baan- en werkzekerheid te garanderen. Medewerkers voelden de stress op het werk toenemen. Naast een veelvoud aan online vergaderingen in hun agenda’s, overheerste tegelijkertijd het ongemakkelijke gevoel om altijd bereikbaar te moeten zijn voor klanten en collega’s. Tijdens de verschillende lockdowns kwam daar voor gezinnen ook nog het thuisonderwijs bij. En tussen het werk door en ook daarna probeerden ze het huishouden draaiende te houden, zonder dat daarna te kunnen ontspannen, bijvoorbeeld door te sporten. Terwijl na een drukke werkdag voldoende ontspanning en fysieke inspanning zo nodig zijn om lichaam en geest gezond te houden.

Nieuwe balans

Gelukkig was het niet allemaal kommer en kwel. Sterker nog, een groot deel van de medewerkers heeft zich hervonden. Zij zijn gaan nadenken over wat zij belangrijk vinden in het werk, hoe zij hun werk-privé balans willen invullen en wat zij daarvoor nodig hebben. Bij veel mensen is een grote behoefte aan hybride werken ontstaan, maar wel met een goede balans tussen werken op locatie, virtueel en online ontmoeten en samenwerken. Dat stelt werkgevers voor de uitdaging dat ze een duidelijke visie op inzetbaarheid en vitaliteit moeten hebben én uitstralen.

Veel medewerkers geven dus aan dat zij ook na corona gedeeltelijk thuis willen blijven werken. Corona heeft laten zien dat werkgever en werknemer wendbaar zijn. Er bleek meer mogelijk dan we dachten. Leidinggevenden en werknemers ontdekten door de coronamaatregelen snelle en efficiënte manieren om ook op afstand goed samen te werken. Bevlogenheid en productiviteit hebben hier niet onder geleden, deze namen vaak juist toe. Ook zien we in organisaties bij thuiswerkers een daling in de gemiddelde meldingsfrequentie en verzuim. Meer regelruimte en autonomie voor de werknemer zijn aspecten die hieraan positief hebben bijgedragen. Ook vermindering van reistijd en hogere betrokkenheid bij het thuisfront zijn drivers gebleken.

Hybride werken

Hybride werken gaat een essentieel onderdeel worden van duurzame inzetbaarheid. Werkgevers zullen nog meer ervaren dat het vinden van de juiste balans tussen werk en privé een grote uitdaging is voor de thuiswerkende medewerkers. In het (nieuwe) duurzame inzetbaarheidsbeleid moet dan ook voldoende aandacht zijn voor de hybride werkomgeving (fysiek, mentaal en ook sociaal). Dat vraagt om andere vormen van vitaliteitsgesprekken met medewerkers. Het doel is mensen te stimuleren om zelf de regie te pakken over hun eigen vitaliteit. Waar krijgt iemand energie van en waarvan niet? Hoe wil die persoon zich ontwikkelen? Waar loopt iemand tegenaan, welke hulp is nodig? Het is de kunst medewerkers bewust te maken van hun gedrag en leefstijl en hen verantwoordelijkheid te laten nemen en/ of in beweging te krijgen om actief te werken aan een vitale leefstijl. Dit gaat om gespreksvoering met alle medewerkers binnen de organisatie, met de nadruk op het activeren en motiveren van medewerkers om zelf aan de slag te gaan met hun vitaliteit.

De druk eraf

Corona heeft ons geleerd dat we verder moet kijken dan alleen het voorkomen van fysiek en mentaal verzuim (preventie en curatie). Er is ook aandacht nodig voor amplitie, oftewel het versterken en verbeteren van het psychisch welbevinden van medewerkers. Wie hier aandacht aan geeft, creëert een positieve werksituatie. Daarin kan de medewerker zelf zorgen voor een goede balans tussen stress en energie (werk-privé balans). En dan is het niet erg om eens een dagje wat minder druk te zijn en meer aandacht te hebben voor jouw sociale omgeving. Dat geeft namelijk de nodige energie om goed in je vel te zitten.

Dus, wat wordt het? Rennen we allemaal weer terug naar kantoor? Of vouwen we even de was op? Alles op z’n tijd.

 

Auteur

Guillerm van der Lans is Health & Human Capital Consultant bij Aon’s Health Solutions.